Arkiverade nyheter före 2023

På den här sidan hittar du ett årsarkiv med artiklar från Jomgardens från 2003 då kenneln startades fram till och med 2023 när hemsidan byggdes om för att anpassas med en ny design samt en förenklad administration i WordPress. En del av den gamla siten finns kvar som arkiverade sidor likt dessa och kommer inte att uppdateras efter årsskiftet 2022-2023. De nyheter som arkiverats från och med 2023 hittar du längst ner på den här hemsidan.

2003 2004 2005 20062007
2008 20092010 20112012
201320142015 2016-20212022

Nyheter 2023 och framåt