Qinos Fotoalbum

Utsällningsdebut,

lördag Hp och BIR-Valp på specialen

söndag Hp och 2:a bästa Hanvalp efter brorsan

13-07-14

Utställning SKK Tvååker

"Paxton"

Hederspris och BIR-Valp

14-08-31

:: AGILITY ::

"Paxton"

Vinnare av Hoppklass 1 med Pinne

14-09-14

:: UTSTÄLLNING ::

SKK Internationella Eslöv Domare: Eva Eriksson

1:a i Unghundsklass med Excellent

14-10-11

2:a i Agilityklass 1 med Pinne

Kullbrorsor Qing & Qino "Paxton"

15-04-12

2:a i Agilityklass 1 med Pinne

15-06-07

:: AGILITY ::

2:a Hoppklass 1 med Pinne nummer två

2:a Agilityklass 1 med Pinne nummer tre - Uppflyttning klass 3

15-06-13

:: AGILITY ::

1:a Hoppklass 1 med Pinne nummer tre - Uppflyttning klass 2

15-08-23

4:a i Hoppklass 2 med Pinne

15-09-06

:: AGILITY ::

2:a i Agilityklass 2 med Pinne

2:a i Hoppklass 2 med Pinne

15-10-10+11

:: AGILITY ::

Vinnare av Hoppklass 2 med Pinne - Titeln: AgHD2 - Agility Hopp Diplom 2 (5 Pinnar i Hoppklass 2)

Vinnare av Hoppklass 2 med Pinne

2:a i Hoppklass 2 med Pinne - Uppflyttning klass 3

16-09-03

:: AGILITY ::

AgHD2 Jomgarden's Qino "Paxton"

2:a i Hoppklass 3 med CERT och SM-Pinne

16-10-29

:: AGILITY ::

AgHD2 Jomgarden's Qino "Paxton"

HoppCERT och SM-pinne samt

AgilityCERT och ett par SM-Pinnar för ett par veckor sedan

17-02-04

CHAMPION OCH SM KLAR I HOPP!

17-08-13

:: AGILITY ::

SAg(HOPP)CH AgHD2 Jomgarden's Qino "Paxton"

2:a i Agilityklass 3 med CERT och SM-Pinne!

17-08-19

:: AGILITY ::

SAg(HOPP)CH AgHD2 Jomgarden's Qino "Paxton"

Vinnare av Agilityklass 3 med SM-Pinne, CERT och CHAMPIONAT I AGILITY!!!

TILLBAKA